Bilbesiktning

Bilar måste med jämna mellanrum kontrolleras så de håller den högsta möjliga standard och att de på ett säkert sätt kan transportera sin förare och dess sällskap fram till slutdestination. Det finns regler som berättar i vilket skick bilen ska vara i och vilken utrustning den ska ha som måste följas. Det är många länder i världen som har krav på att bilarna ska besiktigas, bland annat Nederländerna, Norge, Danmark och så självklart Sverige.

BilbesiktningSedan 1965 har det varit obligatoriskt att besiktiga sin bil i Sverige. Från början var det monopol för bilbesiktningarna i landet men från och med 2010 är marknaden nu konkurrensutsatt.

De regler som gäller är att de bilar som är nyare än 30 år ska besiktigas en gång per år. Bilar som är äldre än 30 år behöver endast besiktigas vartannat år. Han man investerat i en sprillans ny bil behöver man inte besiktiga den under de första tre åren. Efter första gången dröjer det ytterligare två år innan den behövs kontrolleras igen och efter det är det en gång per år som gäller.

Hur vet man då när det är dags att besiktiga sin bil?

Man tar själv reda på när det är dags för bilen att lämnas in för besiktning. Det gör man enkelt genom att ta en titt på sin bils registreringsskylt. Den sista siffran på nummerplåten berättar mellan vilka månader bilen ska lämnas in för kontroll. Tabellen som visar vilken period som hör till vilken siffra hittar man på Transportstyrelsens hemsida.

Transportstyrelsen har även information om när det är dags att besiktiga alla bilar. Det skickas inte längre ut påminnelser om när bilarna ska besiktigas utan det får man hålla reda på själv. Det är nu upp till vart och ett av besiktningsföretagen att ta tag i sin egen marknadsföring och påminna gamla, såväl nya, kunder om deras existens och vilka tjänster som erbjuds.