Köra lastbil

truck

Man talar mångt och mycket om bilar: allt från att ta körkort till formel 1. Ibland så hamnar lastbilarna i skymundan. De framstår mer som ett nödvändigt ont på vägarna. Faktum är att det krävs mycket träning för att köra en lastbil och lastbilarnas tekniknivå är numera hög.

Man tycker kanske som bilist att det ser läskigt ut när de stora, lång lastbilarna på släp kör på mindre vägar eller när man är tvungen att köra om dem. En studie från Chalmers visar dock att längre lastbilar är säkrare i trafiken och är med om färre olyckor. Men som det nämns i artikeln är det inte en fullständig studie. En orsak varför de längre lastbilarna är säkrare kan vara att de färdas ofta på bättre vägar. Lastbilslängden diskuteras dock mycket inom EU. Ju längre lastbil man kan ha på vägen, desto billigare blir transporterna eftersom företag kan skicka mer gods samtidigt.

Tekniken i lastbilarna underlättar enormt. Hos vissa företag, såsom DAF Sweden, har eventuella köpare möjlighet att modifiera sin framtida lastbil så den passar till just den kundens behov. Det är även viktigt att lastbilen får service av yrkeskunniga och att det finns tillgängliga reservdelar när något väl går sönder.

Dagens teknik försöker göra lastbilskörande så bekvämt och lätt som möjligt för förarna, samt att öka säkerheten. GPS och satellitnavigering hjälper dem att hitta sina destinationer och de nya system är utformad till tvinga förarna att ta pauser i körandet så de inte riskerar att somna bakom ratten. Det är nämligen blivit lag att en förare måste ta rast i 45 minuter efter högst 4,5 timmes körning. Och under varje 24-timmars period måste föraren har en sammanhängande viloperiod på minst 11 timmar. Allt detta är lagfört för att skydda företag, förare och medtrafikanter.

För att utbilda sig till lastbilschaufför krävs det först och främst att man tagit rätt sorts körkort, det är trots allt en stor skillnad mellan att bara köra en personbil och att köra tung lastbil. Körkorten som krävs för detta kallas för C-körkortet och det finns ett par saker man bör veta om detta körkort. Till att börja med finns det fyra olika körkortsbehörigheter för tunga lastbilar:

    • C1 – med detta har man rätt att köra medeltunga lastbilar med en totalvikt på högst 7 500 kg och personbilar mellan 3 500 – 7 500 kg. Man får även dra en lätt släpvagn med en totalvikt på 750 kg eller mindre.
    • C1E – detta ger en samma rätt som C1 men man får även dra en eller flera släpvagnar så länge den sammanlagda vikten inte överskrider 12 000 kg.
    • C – med detta har man rätt att köra tunga lastbilar och personbilar med en totalvikt på över 3 500 kg utan någon övre viktbegränsning. Man får även dra en lätt släpvagn  med totalvikt på 750 kg eller mindre.
    • CE – detta ger samma rätt som CE men man får även dra en eller flera släpvagnar utan någon övre viktbegränsning

Åldersgränserna är 18 år för C1 och C1E, och 21 för C och CE. Går man dock en yrkesutbildning med tillstånd av Transportstyrelsen kan man även ta C och CE vid 18 år.